έλεγχοι φορτηγών

Διεθνομεταφορείς: Προσοχή μεταξύ 7 έως 14 Φεβρουαρίου

Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση ελέγχου φορτηγών και λεωφορείων στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους θα πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Αστυνομία Europol

Βροχή τα πρόστιμα στο Τιρόλο

Παρά την κατακραυγή 13 Οργανώσεων Φορτηγών από ισάριθμα κράτη, οι Αυστριακοί επιμένουν στην τήρηση των αυστηρών απαγορεύσεων στην κυκλοφορία των

Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχων από τα Μικτά Κλιμάκια προς αποστολή

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της χώρας μας να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που συνέλεξε τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη για τα

Φίλτρα