έλεγχοι φορτηγών

Βροχή τα πρόστιμα στο Τιρόλο

Παρά την κατακραυγή 13 Οργανώσεων Φορτηγών από ισάριθμα κράτη, οι Αυστριακοί επιμένουν στην τήρηση των αυστηρών απαγορεύσεων στην κυκλοφορία των

Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχων από τα Μικτά Κλιμάκια προς αποστολή

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της χώρας μας να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που συνέλεξε τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη για τα

Φίλτρα