Ε.Μ.Π

Νέο Σεμινάριο ADR από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο

10/07/2013 - 16:31

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγματοποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (

Νέο Σεμινάριο ADR από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο

04/04/2013 - 12:55

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγματοποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (