εμπορευματικές ροές

Κατάρ: Προτεραιότητα στις μεταφορές λόγω παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2022

Με εντατικούς ρυθμούς τρέχουν οι προετοιμασίες στο Κατάρ, όπου θα διεξαχθεί το παγκόσμιο κύπελο FIFA 2022. Μεγάλο βάρος αποδίδεται στη διευκόλυνση

Φίλτρα