Ένωση Λιμένων Ελλάδος

Όλα τα λιμάνια της χώρας στην τελετή έναρξης της Ελευσίνας-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Με την ευκαιρία της επίσημης τελετής έναρξης της “2023 Ελευσίς -Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης”, η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ