επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης

Περισσότεροι επιβάτες

Με νεότερη απόφαση σχετική με τους περιορισμούς της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ.