επιβραδυντές | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

επιβραδυντές

Στο τεύχος Δεκεμβρίου που κυκλοφορεί κατανοούμε τη λειτουργία του ηλεκτρόφρενου, αναλύουμε τη χρήση και τον ενδεδειγμένο τρόπο συντήρησης του και συγκρίνουμε τους τρεις βασικούς τύπους επιβραδυντών.

Τεχνικό Θέμα: Βοηθητικά Συστήματα Πέδησης - Ηλεκτρόφρενα

Η τεχνολογική πρόοδος των βοηθητικών συστημάτων πέδησης με το πέρασμα των ετών συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό, την αξιοποίηση και την πρόσβαση όλων των οχημάτων σε κάθε εδαφικό χώρο με οποιοδήποτε φορτίο.