Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Σερρών

Εργασίες στην εθνική Θεσσαλονίκης - Σερρών

Ασφαλτικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

Φίλτρα