Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια

Εθνικό Σχέδιο προώθησης της Ηλεκτροκίνησης

Αναγκαία κρίνεται η διαμόρφωση ενός αποδοτικού προγράμματος μέτρων και πολιτικών, που θα διευκολύνει την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα μας, αναφέρει το υπ.