Έξυπνη Διάβαση Πεζών

Φωτό: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας