φοιτητικά εισιτήρια

Χρονικοί περιορισμοί στα φοιτητικά εισιτήρια. Ισχύουν νέες εκπτώσεις

Περιορισμοί στη χρονική διάρκεια των φοιτητικών δελτίων τέθηκαν με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών και παράλληλα καθορίστηκε το ύψος των εκπτώσεων

Φίλτρα