Φορολόγηση

Φορολόγηση και Απαλλαγή Φόρου κατά τη Μεταβίβαση ΦΔΧ

27/06/2018 - 14:20

Η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας στην περίπτωση πώλησης ΦΔΧ εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον αυτό αντικατασταθεί μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία

Χωρίς Παρακράτηση Φόρου 20% στο κόμιστρο

02/05/2014 - 12:39

Μεμονωμένοι Μεταφορείς - Φυσικά πρόσωπα Οριστικό τέλος στην παρακράτηση του φόρου 20% βάζει το υπουργείο Οικονομικών με σαφή εγκύκλιό του στην οποία