φόρος μεταβίβασης ταξί

Μεταβιβάσεις Ταξί και Λεωφορείων: Παράταση φορολογικού νόμου