φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Εφαρμογή για σύνδεση υποδομής φόρτισης

Με στόχο την αμεσότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης, το Υπουργείο

Φίλτρα