γραμμές Ελλάδας – Αλβανίας 

αλβανία κτελ

Τι ισχύει στις γραμμές Ελλάδας – Αλβανίας 

Σύμφωνα με την τελευταία υπ. απόφαση ΦΕΚ Β/2661/18-6- 2021, η Αλβανία περιλαμβάνεται πλέον στις χώρες για τους μόνιμους κατοίκους των οποίων παύει να

Φίλτρα