Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης

Άδειες οδήγησης: Ανοίγει σε πολλές Περιφέρειες το πληροφοριακό σύστημα

Ολοκληρώθηκε και τίθεται σε λειτουργία σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας το Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα δέχεται αιτήσεις για αντικατάσταση

Φίλτρα