ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η Nissan στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αμφίδρομης φόρτισης V2X

13/02/2023 - 16:34

Τα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης, μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα κινητό power bank που αποθηκεύει το “