Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Εκταμίευση δόσης 4.264.190 ευρώ στον Ο.Σ.Ε.Θ.

Εγκρίθηκε η εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 4.264.190,25 ευρώ στον Ο.Σ.Ε.Θ. ΑΕ για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης στον συγκοινωνιακό

Φίλτρα