κυκλοφορία φορτηγών Πάσχα

Ελεύθερη η κυκλοφορία φορτηγών το Πάσχα

Αίρονται όλες οι απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών για τις ημέρες του Πάσχα. Έτσι, παύουν να ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις από τη Μ. Πέμπτη

Φίλτρα