Λ. Μεσογείων διακοπή κυκλοφορίας

Διακοπή κυκλοφορίας από το βράδυ στη Μεσογείων

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, από το βράδυ σήμερα θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αγίας

Φίλτρα