λαθραία καύσιμα | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

λαθραία καύσιμα

Διακινούσε λαθραία καύσιμα

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος εντοπίστηκε πρατήριο που διακινούσε λαθραία καύσιμα σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος.