λεωφορεία χωρίς οδηγό

Πώς θα κυκλοφορούν τα χωρίς οδηγό λεωφορεία

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την κυκλοφορία αυτόνομων αστικών λεωφορείων, δηλαδή χωρίς οδηγό, περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του υπ.

Φίλτρα