MAN Lion’s City G CNG

Bus of the Year 2015 το MAN Lion’s City G CNG

01/10/2014 - 00:00

 «Λεωφορείο της Χρονιάς 2015» MAN Lion’s City G CNG Αρθρωτό αστικό στα 18,75 μέτρα  Η επιτροπή κρίσης για το «Διεθνές Λεωφορείο της Χρονιάς»,