μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ΠΕΙ

Διευκρινίσεις για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης και των

Φίλτρα