Μετάδοση ισχύος

Μετάδοση ισχύος φορτηγών και Επιλογή του «Βήματος»

01/03/2017 - 00:00

Στο τεύχος Μαρτίου που κυκλοφορεί αναφερόμαστε στο «βήμα» που πρέπει να έχει κάθε όχημα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν