μεταφορά μαθητών

Φωτό αρχείου

Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Θεσσαλίας

01/12/2022 - 12:45

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) με σκοπό την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας

Π.Ε. Ιωαννίνων: Μεταφορά μαθητών

28/11/2022 - 14:06

Η Π.Ε. Ιωαννίνων προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Φωτό αρχείου

Υποβολή προσφορών για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας

24/11/2022 - 15:24

Η Π.Ε. Φθιώτιδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε Ανατ. Αττικής

21/11/2022 - 15:55

Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατ. Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν

Φωτό αρχείου

Μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Ξάνθης

19/11/2022 - 09:00

Η Π.Ε. Ξάνθης ανακοίνωσε την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α (άνω των ορίων) για την ανάθεση συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημοσίων

Φωτό αρχείου

Μεταφορά μαθητών στον Νότιο Τομέα Αθηνών

18/11/2022 - 10:55

Η Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,

Φωτό αρχείου

Π.Ε. Δράμας: Μεταφορά μαθητών

17/11/2022 - 10:36

Η Π.Ε. Δράμας ανακοίνωσε την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικής

Φωτό: Ραδιοταξί Αγρινίου

Διαγωνισμός 445.000 για μεταφορά μαθητών στη Δ. Ελλάδα

14/11/2022 - 15:00

Πρόκληση απηύθυνε η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και

Φωτό αρχείου

Πρόσκληση για μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Λέσβου

04/11/2022 - 13:31

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Φωτό αρχείου

Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Σερρών

02/11/2022 - 12:19

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών

Φωτό αρχείου

Διαπραγμάτευση τιμής μαθητικών δρομολογίων

25/10/2022 - 16:44

Από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη, 26-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής,

Φωτό αρχείου

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών από την Π. Ε. Ηλείας

24/10/2022 - 14:24

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση δρομολογίων της Περιφερειακής