μεταφορά μαθητών

φωτό: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Περ. Δυτ. Μακεδονίας: Μεταφορά μαθητών ύψους 1.767.107,11 ευρώ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Aνοιχτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μεταφοράς Μαθητών

Μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Ηλείας ύψους 546.126,28 ευρώ

Η Π.Ε. Ηλείας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

φωτό αρχείου

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος

φωτό αρχείου

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών από την Περ. Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

φωτό αρχείου

Καθημερινά εκτελούνται 1.586 μαθητικά δρομολόγια

Καθημερινά εκτελούνται 1.586 δρομολόγια για την εξυπηρέτηση περίπου 29 χιλιάδων μαθητών και είναι συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των μαθητών που δεν

μεταφορά μαθητών

Σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ οι μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων

Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του έργου της μεταφοράς μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία μπορεί να ανατίθεται και στα Κ.Τ.Ε.Λ. ή

φωτό αρχείου

Πρόσκληση μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Κοζάνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2023-2024

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών για τον Νότιο Τομέα Αθηνών

Η Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στη Φθιώτιδα

Η Περιφερειακή Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφορά μαθητών χωρικής της

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στη Φθιώτιδα ύψους 626.776,80 ευρώ

Η Π.Ε. Φθιώτιδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στη Ζάκυνθο ύψους 1.350.662,69 ευρώ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή

Μεταφορά μαθητών Βορείου Τομέα Αθηνών

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής