μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας

Άκυρα τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας στο κέντρο

Ακυρώθηκαν με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δύο υπουργικές αποφάσεις (η δεύτερη έδινε χρονική παράταση στην πρώτη), οι οποίες αφορούσαν σε μέτρα περιορισμού στην κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα και πέριξ αυτής, καθώς και στη μετατροπή οδών και τμημάτων οδών σε πεζό