μετρητής χιλιομέτρων

Προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων για διόρθωση της ένδειξης του κοντέρ

Μετά από τροποποίηση της προηγούμενης υπουργικής απόφασης ορίζεται νέος τρόπος για τη διόρθωση της ένδειξης μετρητή των διανυθέντων χιλιομέτρων και

Φίλτρα