Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Αναστολή 6 μηνών για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων

20/01/2023 - 15:02

Για διάστημα έξι (6) μηνών, αναστέλλεται η διασύνδεση του ΜΕΜΟ με το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.ΜΠ.Α.) στις περιπτώσεις εισαγωγέων εμπόρων