νησιωτικές μεταφορές | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

νησιωτικές μεταφορές

Περισσότερα χρήματα στο μεταφορικό ισοδύναμο

Αναπροσαρμόστηκε σε υψηλά επίπεδα το ποσό που θα διατεθεί για το Μεταφορικό Ισοδύναμο φτάνοντας τα 122.000.000 ευρώ για το έτος 2020, ενώ το αρχικό ποσό που είχε οριστεί για φέτος ήταν 80 εκ. ευρώ.