οφειλές σε δήμους

Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους

Με απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίστηκαν οι όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Φίλτρα