Παλαιά Εθνική Οδός 65

Έργα στην Π.Ε.Ο. 65 Θεσσαλονίκης – Κιλκίς

05/05/2021 - 14:56

Ασφαλτικές εργασίες στην Παλαιά Εθνική Οδό 65 Θεσσαλονίκης - Κιλκίς πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής