Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Μεταφορών

Στις 20 του Σεπτέμβρη οι αρχαιρεσίες στο ΠΣΧΕΜ

Προσδιορίστηκαν τελικά για τις 20 του Σεπτέμβρη οι αρχαιρεσίες στο Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) για την εκλογή νέου Δ.Σ. Πρόκειται

Φίλτρα