παραβάσεις οδήγησης

Βαριές ποινές για επικίνδυνη οδήγηση προβλέπει ο νέος Ποινικός Κωδικός

Βαριές ποινές με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας (νόμος 4855/21) για επικίνδυνη οδήγηση ή για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην

Φίλτρα