Παρακράτηση φόρου

Χωρίς Παρακράτηση Φόρου 20% στο κόμιστρο

02/05/2014 - 12:39

Μεμονωμένοι Μεταφορείς - Φυσικά πρόσωπα Οριστικό τέλος στην παρακράτηση του φόρου 20% βάζει το υπουργείο Οικονομικών με σαφή εγκύκλιό του στην οποία