παράνομο κύκλωμα

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: