παράταση ασφαλιστικών εισφορών

Παράταση καταβολής δόσεων

Παρατείνεται για έναν μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 31/3/2021 καθώς και η προθεσμία

Παράταση δόσεων ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την

Φίλτρα