παράταση μεταφορικό ισοδύναμο | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

παράταση μεταφορικό ισοδύναμο

Παράταση για το μεταφορικό ισοδύναμο

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 3η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδύναμου και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η Δευτέρα 17/2/2020.