Πειθαρχικά Συμβούλια για ταξί

Πειθαρχικά Συμβούλια για ταξί. Ζητούνται αναλυτικές καταστάσεις υποθέσεων

Τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καθώς και αναλυτικές καταστάσεις για υποθέσεις που έχουν

Φίλτρα