Περιφερειακές Ενότητες

Τι ισχύει για τις Μεταφορές σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα

Νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης ισχύουν μέχρι την 05/04/21.

Φίλτρα