Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω έργων στη Θεσσαλονίκη

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από

Φίλτρα