πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων

Διακοπή κυκλοφορίας τη νύχτα στη Μεταμόρφωση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στο ύψος της Μεταμόρφωσης, για την εγκατάσταση νέας ηλεκτρονικής

Τοποθέτηση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων

Ξεκίνησε η τοποθέτηση των πρώτων ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων τεχνολογίας (full Μatrix) από την Περιφέρεια Αττικής σε κεντρικές οδικές

Φίλτρα