πλατφόρμα χαμηλής φόρτωσης | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

πλατφόρμα χαμηλής φόρτωσης

Προσόν της πλατφόρμας χαμηλής φόρτωσης, Broshuis PL2, είναι το μακρύτερο χαμηλό τμήμα, αλλά και η μικρή διαφορά ύψους ανάμεσα στο χαμηλότερο και το υψηλότερο σημείο της.

Διαξονική πλατφόρμα χαμηλής φόρτωσης

Πρεμιέρα κάνει η νέα διαξονική πλατφόρμα χαμηλής φόρτωσης, PL2, που δημιούργησαν οι μηχανικοί της Broshuis, θέλοντας να μεγιστοποιήσουν το ωφέλιμο φορτίο στις συγκεκριμένες, νόμιμες, διαστάσεις.