πληττόμενοι κλάδοι

Μεγάλη η ενίσχυση των πάγιων δαπανών

Από τις πιο σημαντικές ενισχύσεις που έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση είναι αυτή της ενίσχυσης των πάγιων δαπανών του 2020 και αυτό γιατί διαλαμβάνει

Φίλτρα