Ρυμούλκες

Ρυμούλκες πάνω σε φορτηγά: Πώς μεταφέρονται - τι ισχύει

Μόνο με κατάρτιση «Σχεδίου φόρτωσης» από μηχανολόγο και με τη τήρηση αυστηρών κανόνων θα επιτρέπεται η μεταφορά – σαν φορτία- των ρυμουλκούμενων από

Φίλτρα