Ρύθμιση χρεών

Ρύθμιση χρεών από 240 έως και 420 δόσεις

01/06/2021 - 10:50

Άνοιξε σήμερα η ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, σε ό,τι αφορά στη