Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Το κυβερνητικό σχέδιο φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Συγκεκριμένο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» θα πρέπει να εκπονήσουν οι δήμοι της χώρας στο πλαίσιο της νομοθεσίας προώθησης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.