σήραγγα Παναγοπούλας

Κλείνει για φορτία ADR η σήραγγα Παναγοπούλας

Από τη Δ/νση Αστυνομίας Αχαΐας αποφασίστηκε προσωρινή απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες Παναγοπούλας Τ

Φίλτρα