Σμύρνη

Κίνδυνος Αφθώδους Πυρετού. Μεταφέρεται από Τουρκία

Εστία αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε στην Τουρκία, περιοχή Σμύρνης και με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Φίλτρα