Σωτήρης Μπρακατσέλος

eCMR: Συνεχίζεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής φορτωτικής

eCMR: με τη Med Frigo συνεχίζεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής φορτωτικής

Την εφαρμογή του eCMR, της ηλεκτρονικής διεθνούς φορτωτικής, στις ελληνικές επιχειρήσεις προωθεί την τρέχουσα περίοδο η ΟΦΑΕ, μια πρωτοβουλία που

Φίλτρα