Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Το πρώτο Ιδιωτικό mobile δίκτυο για ΟΛΠ και ΣΕΠ

Σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας και με βάση τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που ζητήθηκαν από τις εταιρείες ΟΛΠ και ΣΕΠ, η Vodafone Ελλάδας

Φίλτρα